.

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 .

Tko smo?

Spiriteco je mreža skautskih organizacija članica WOSM-a i/ili WAGGGS-a members koji podupiru razvoj duhovne dimenzije u skautizmu, na osnovama načela i suštine Skautskog pokreta.

 

Otvorene, pluralističke ili laičke organizacije postoje od samih početaka Skautskog pokreta. Potaknute društvenim promjenama, neke od ovih organizacija okupile su se 2010. godine kako bi razmotrile kako svaka od njih gleda na duhovni razvoj.

Brzo smo se složili oko zajedničke definicije nekonfesionalne duhovnosti, ali osjetili smo i potrebu proširenja diskusije na duhovni razvoj općenito, kako bi se time uključilo i konfesionalni i nekonfesionalni pristup.

Stoga smo pokrenuli mrežu nazvanu "Spiriteco" (što na Esperantu znači duhovnost), kao simbol našeg cilja - duhovnosti za sve.

Posljednjih godina naša je mreža narasla i uključila nove skautske organizacije, od kojih neke imaju i konfesionalne korjene.

 

Naša Misija

je pružiti mogućnost svakom izviđaču da odredi i razvije svoj vlastiti duhovni put, kroz podršku i dijalog koji osnažuje opći razvoj u duhovnoj dimenziji.


Naša Vizija

Do 2023. godine, Spiriteco će biti svjetska mreža povezanih skautskih organizacija, s relevantnom strukturom. Bit ćemo prepoznati po našem doprinosu u podupiranju organizacija članica WOSM-a i WAGGGS-a u pružanju duhovnog razvoja, prilagođenog društvu koje se stalno mijenja. To ćemo postizati zagovaranjem, edukacijom, aktivnostima i dijeljenjem iskustava i najboljih praksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

Duhovnost je za nas...

Duhovni razvoj je jedan od stupova Skautske metode,

Duhovnost nas potiče na promišljanje o nama samima, o našim životima i razumijevanju drugih. Omogućava nam da gradimo svoju budućnost i damo joj smisao.

Duhovni razvoj pomaže mladim ljudima da izgrade vrijednosniu sustav, koji može biti osoban ili podijeljen s drugima kroz strukturiranu religiju. On potiče izviđače da traže svoj vlastiti put. 

 

 

 

 

 

 

 

 .

The education to a spiritual dimension requires…

… profound respect of human beings, and their spiritual, cultural, and philosophical beliefs.

… dialogue, listening, and enriching debate among people.

… the ability of calling into question and modifying one’s own opinions and ideas.

… being consistent with choices made and consequently the acceptance of duties resulting therefrom.

Edukacija za duhovnu dimenziju zahtijeva…

… duboko poštovanje prema ljudskim bićima i njihovim duhovnim, kulturalnim i filozofskim uvjerenjima.

… dijalog, slušanje i obogaćujuću debatu između ljudi.

… sposobnost propitkivanja i mijenjanja vlastitih mišljenja i ideja.

… živjeti dosljedno u skladu sa svojim izborom i prihvaćati obaveze koje on podrazumijeva.

 

 

 

 

 

 

 

 .

Što planiramo?

Edukacijskim metodama želimo doprinijeti duhovnoj dimenziji skautizma u svijetu.

Duhovnost se može iskustiti na mnogo različitih načina. Mnoge skautske organizacije u svijetu izabrale su živjeti duhovnost uglavnom kroz religijski razvoj. Druge su izabrale drugačiji put i žive duhovnost kroz aktivnosti koje nam pomažu u promišljanju o našem mjestu u svijetu. 

Nažalost, previše skautskih organizacija ne vodi računa o duhovnoj dimenziji, bilo da samo sudjeluju u ritualima bez razmišljanja o njihovom značenju, bilo da ne čine ništa po pitanju duhovnog razvoja. Kako nekonfesionalni duhovni razvoj postoji u mnogim našim organizacijama, mi želimo da i to postane prepoznato kako jednako vrijedan način duhovnosti u izviđaštvu. Nemamo namjeru isticati niti jedan način kao najbolji, ali želimo da sve skautske organizacije promišljaju o praksi duhovnog razvoja.

Kao članovi WOSM-a i/ili WAGGGS-a, želimo sudjelovati u razvoju edukacije za duhovnu dimenziju, u skladu sa skautskim načelima i Statutima WOSM-a i WAGGGS-a.

 

 

 

 

 

 

 

 .

Organizacije članice Spiriteca žele…

  • doprinositi odgoju budućih odgovornih i aktivnih ljudi u svojim društvima;
  • poboljšavati edukacijske programe nacionalnih skautskih organizacija širom svijeta;
  • pružati podršku izviđačkim voditeljima u produbljivanju edukacije za duhovnu dimenziju;
  • uključiti što je više moguće nacionalnih skautskih organizacija u razgovor o duhovnoj dimenziji;
  • surađivati s WOSM-om i WAGGGS-om u gore navedenom.

 

Spiriteco je trenutno aktivan na europskoj razini. Mreža se redovito sastaje posljednjih godina kako bi razmotrila naše viđenje duhovnog razvoja i kako bi osmislila načine ostvarivanja svoje vizije. Pripremili smo radionice za mlade koji su sudjelovali na međunarodnim događanjima kako bi smo na aktivan način pomogli njihov razvoj. Vodili smo radionice na Roverwayu 2012. (europski skup skauta u dobi 16-22 godine), na svjetskom Jamboreeju 2015. i na World Mootu 2017. Vodili smo edukacijske radionice za izviđačke voditelje na WOSM-ovim akademijama 2015., 2016. i 2017. Imali smo radionice na Europskim skautskim konferencijama 2013. i 2016., kao i na Svjetskoj 2017...

spiriteco.group@gmail.com

https://www.facebook.com/Spiriteco

CNGEI

CNGEI

Escoltes Catalans

Escoltes Catalans

E.E.D.F. - Scoutisme Laïque

E.E.D.F. - Scoutisme Laïque

FNEL scouts & guides

FNEL scouts & guides

FOS Open Scouting

FOS Open Scouting

Scouts et Guides Pluralistes

Les scouts pluralistes

Scouts Croatia

Scouts Croatia

Zveza tabornikov Slovenije

Zveza tabornikov Slovenije

Scout en Gidsen Vlaanderen

images (197×255)